فرصتهای شغلی

3 آبان 1397
3103
2
0

دفتر گردشگری و باشگاه قایقرانی سیر سپهر سبا با برند تجاری " بیا تور " برگزار کننده تورهای رفتینگ زاینده رود ، رفتینگ در رودخانه کرج و رفتینگ ارمند رود، طی یک دهه بوده هست... همواره آمادگی پذیرش هنرجو در بخش قایقرانی رفتینگ و کایاک سواری و همچنین همکار در بخش دیجیتال مارکتینگ هستیم. 

با افتخار 
بیا تور 
شماره همراه مدیریت باشگاه و دفتر گردشگری برای این موضوع 
09125887021 

 

0 اظهار نظر
شما هم وارد بحث شید
مطالب بیشتر