آثار تاریخی ثبت ملی شده در استان چهارمحال و بختیاری

29 آبان 1399
1418

استان چهارمحال و بختیاری یکی از استان های تاریخی کشور است که دارای تمدن و پیشینه تاریخی بسیاری است. در جای جای این استان تپه ها و آثار تاریخی فراوانی وجود دارد که هر کدام نشانگر تاریخ و پیشینه این استان می باشند. برخی از آثار تاریخی موجود در استان چهارمحال و بختیاری، ثبت ملی شده و برخی نیز به ثبت نرسیده اند در زیر فهرست آثار ثبت ملی شده استان چهارمحال و بختیاری که طی سال های مختلف در لیست آثار تاریخی کشور به ثبت رسیده اند را مشاهده می کنید.
 

فهرست آثار ثبت ملی شده استان چهارمحال و بختیاری

ردیف نام اثر ثبت شده شماره ثبت تاریخ ثبت قدمت اثر شهرستان شهر موقعیت
1 تپه اسکندری و تپه های اطراف 886 1348 پیش از تاریخ شهرکرد هفشجان 1 کیلومتری شهر هفشجان
2 تپه شهر کهنه 887 1348 پیش از تاریخ شهرکرد هفشجان شمال باختری هفشجان
3 گورکای تپه  887 1348 پیش از تاریخ شهرکرد شهرکیان شمال شهر کیان
4 تپه قلعه کهنه 888 1348 دوران تاریخی و پس از اسلام شهرکرد نافچ 12 کیلومتری شمال غربی شهرکرد
5 مسجد اتابکان 925 1351 دوره اتابکان شهرکرد شهرکرد مرکز شهر
6 مسجد جامع فرخشهر 1363 1356 اواخر صفویه شهرکرد نافچ مرکز شهر
7 خانه اسد بختیاری 1506 1356 پهلوی اول کیار شلمزار مرکز شهر
8 مسجد خان 1543 1356 قاجاریه شهرکرد شهرکرد خیابان ملت
9 قلعه جونقان 1548 1356 اواخر قرن 13 هجری قمری فارسان جونقان داخل شهر
10 قلعه دزک 1731 1367 قاجاریه کیار - روستای دزک
11 پل زمانخان 1744 1375 صفویه -قاجاریه سامان ایلبگی باغات روستای ایبگی، بر روی رودخانه زاینده رود
12 خانه آزاده چالشتر 1759 1375 قاجاریه شهرکرد چالشتر بافت مرکزی چالشتر
13 مسجد جامع چالشتر 1779 1375 قاجاریه شهرکرد چالشتر بافت مرکزی چالشتر
14 قلعه سورک 1898 1376 اواخر قاجاریه شهرکرد - روستای سورک
15 مسجد جامع محب علی بیگ 1915 1376 افشاریه شهرکرد کیان داخل شهر
16 قلعه چالشتر 2101 1377 قاجاریه شهرکرد چالشتر بافت مرکزی چالشتر
17 حمام پرهیزکار 2112 1377 قاجاریه شهرکرد شهرکرد خیابان ولیعصر شمالی
18 سقاخانه حضرت ابوالفضل 2271 1377 قاجاریه شهرکرد شهرکرد خیابان 12 محرم جنوبی-کوچه یاس
19 کتیبه های مشروطیت پیر غار 2279 1377 قاجاریه فارسان - روستای ده چشمه
20 اتاق آیینه شهرکرد 2286 1378 قاجاریه شهرکرد شهرکرد ضلع غربی خیابان ولی عصر شمالی
21 عصار خانه صالحی فرخشهر 2290 1378 معاصر شهرکرد فرخشهر داخل شهر
22 قلعه یوسف خان امیر مجاهد 2296 1378 قاجاریه شهرکرد - روستای شمس آباد
23 کاروانسرای الله آباد ساغند 2455 1378 صفویه - - این اثر متعلق به این استان نیست و تا امروز نمی توان آن را از لیست این استان خارج کرد.
24 تاق سنگی خان اوی 2537 1378 ایلخانی فارسان جونقان جنوب باختری جونقان-تنگ درکش ورکش
25 امامزاده حلیمه و حکیمه خاتون 2589 1378 قاجاریه شهرکرد شهرکرد خیابان ولیعصر جنوبی
26 آسیاب آبی پل زمانخان 2593 1378 قاجاریه سامان ایلبگی باغات روستای ایلبیکی- جنب پل
27 حمامین درب امامزاده 2774 1379 قاجاریه شهرکرد شهرکرد مرکز شهر
28 قلعه چالشتر 2924 1379 قاجاریه شهرکرد چالشتر بافت مرکزی چالشتر
29 محوطه دشت آباد لردگان 3361 1379 ایلخانی-تیموریان لردگان - جنوب باختری لردگان
30 بردگوری دز داران1 3866 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
31 بردگوری دز داران2 3867 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
32 بردگوری دز داران3 3865 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
33 بردگوری دز داران7 3869 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
34 بردگوری دز داران8 تا 11 3870 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
35

بردگوری دز داران12 و 13

3871 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
36 بردگوری دز داران14 و15 3872 1380 تاریخی کوهرنگ صمصامی روستای دوآب صمصامی
37 بردگوری امیر آباد 1 و 2 3873 1380 تاریخی فارسان - روستای امیر آباد
38 بردگوری کوفی1 3874 1380 تاریخی فارسان - روستای کوفی
39 بردگوری کوفی2 3875 1380 تاریخی فارسان - روستای کوفی
40 بردگوری بهمن آباد1 تا 5 3876 1380 تاریخی فارسان - روستای بهمن آباد
41 بردگوری بهمن آباد 6 3877 1380 تاریخی فارسان - روستای بهمن آباد
42 بردگوری آلیکوه1و 2 3878 1380 تاریخی اردل - روستای آلیکوه
43 بردگوری آلیکوه3 3879 1380 تاریخی اردل - روستای آلیکوه
44 بردگوری کاج1 3880 1380 تاریخی اردل - روستای کاج
45 بردگوری کاج1 3881 1380 تاریخی اردل - روستای کاج
46 بردگوری کاج1 3882 1380 تاریخی اردل - روستای کاج
47 بردگوری کاج1 3883 1380 تاریخی اردل - روستای کاج
48 بردگوری سر پیر 1 تا 5 3884 1380 تاریخی اردل - روستای سر پیر
49 بردگوری سر پیر 6 3885 1380 تاریخی اردل - روستای سر پیر
50 بردگوری دشتک 3886 1380 تاریخی اردل دشتک دشتک
51 بردگوری زرمیتان 3887 1380 تاریخی اردل - روستای زرمیتان
52 بردگوری چهراز 3888 1380 تاریخی اردل - -
53 بردگوری بهشت آباد 3889 1380 تاریخی اردل - -
54 پل خراجی 3952 1380 قاجاریه کیار - -
55 برج و باروی قلعه چالشتر 4081 1380 قاجاریه شهرکرد چالشتر -
56 حمام مکتب خانه بروجن 4184 1380 قاجاریه بروجن بروجن -
57 مسجد جامع نقنه 4185 1380 تیموریان بروجن نقنه -
58 پل مصلی 4205 1380 قاجاریه بروجن بروجن -
59 برج و باروی قلعه چالشتر(2) 4229 1380 اسلامی شهرکرد چالشتر -
60 مسجد حاج شیخ علی 4230 1380 قاجاریه بروجن بروجن  -
61 خانه حفیظی 4310 1380 اواخر قاجاریه بروجن بروجن -
62 گورستان ارامنه قلعه ممکا 5872 1381 قاجاریه شهرکرد - -
63 گورستان ارامنه گشنیز جان 5873 1381 قاجاریه شهرکرد - -
64 گورستان ارامنه گلو گرد 5874 1381 صفویه-قاجاریه بروجن - -
65 گورستان ارامنه آقبلاغ 5875 1381 اواخر قاجاریه بروجن - -
66 گورستان ارامنه وستگان 5876 1381 صفویه- قاجاریه بروجن - -
67 گورستان ارامنه آقبلاغ 5877 1381 صفویه-قاجاریه بروجن - -
68 گورستان ارامنه بلداجی 5878 1381 قاجاریه بروجن بلداجی -
69 گورستان ارامنه ماموره 5879 1381 1870-1980 میلادی بروجن - -
70 گورستان ارامنه لیواسگان 5880 1381 1853-1883میلادی بروجن - -
71 گورستان ارامنه سنا جان 5881 1381 1880 میلادی بروجن - -
72 گورستان ارامنه گوشکی 5979 1381 صفویه-قاجاریه لردگان - -
73 گورستان سینی 5980 1381 صفویه لردگان - -
74 بردگوری چری1 5981 1381 هخامنشی-سلوکی کوهرنگ  - -
75 امامزاده سید سعید چلیچه 5982 1381 صفویه-قاجاریه فارسان چلیچه -
76 پل بهشت آباد  5983 1381 صفویه اردل - -
77 امامزاده حلیمه خاتون سر پیر 5984 1381 صفویه-قاجاریه اردل - -
78 سنگ نوشته پل مروارید 5985 1381 صفویه اردل - -
79 گورستان آبسرده 5986 1381 صفویه-قاجاریه اردل - -
80 بردگوری شلیل علیا 1 5987 1381 هزاره اول قبل میلاد اردل - -
81 بردگوری شلیل علیا 2 5988 1381 هخامنشی-سلوکی اردل - -
82 بردگوری تنگ شلیل 5989 1381 هخامنشی-سلوکی اردل - -
83 بردگوری ده کهنه 5990 1381 هخامنشی-سلوکی اردل - -
84 بردگوری سرخون قیصری 1 5991 1381 هخامنشی-سلوکی اردل - -
85 بردگوری دهنو 5992 1381 هخامنشی-سلوکی اردل - -
86 بردگوری شلیل سفلی 5993 1381 هخامنشی-سلوکی اردل - -
87 امامزاده بابا پیر احمد بن 5994 1381 صفویه-قاجاریه بن بن -
88 کتیبه گر نوشته هفشجان 5995 1381 هزاره چهارم قبل میلاد شهرکرد هفشجان هفشجان- کوه جهانبین
89 سنگ نوشته رخ 5996 1381 صفویه شهرکرد فرخشهر -
90 گورستان گهرو 5997 1381 صفویه کیار گهرو -
91 گورستان ارامنه شمال قلعه ممکا 5998 1381 قاجاریه کیار - -
92 گورستان بزلر هفشجان 5999 1381 صفویه شهرکرد هفشجان ابتدای شهر
93 گورستان ارامنه حاجی آباد 6000 1381 قاجاریه کیار - -
94 گورستان سرتشنیز 6001 1381 قاجاریه کیار - -
95 گورستان ارامنه سیرک هفشجان 6002 1381 قاجاریه شهرکرد هفشجان شمال روستای سیرک
96 کلیسای ارامنه ماموره 6003 1381 قاجاریه بروجن - -
97 تپه پوزه و محوطه مجاور 6004 1381 پیش از تاریخ بروجن - -
98 تپه بیژگرد 1 و محوطه مجاور 6005 1381 اسلامی بروجن - -
99 مجموعه کهنه ارگ 6006 1381 تاریخی بروجن - -
100 تپه محمد مراد 6007 1381 تاریخی بروجن - -
101 تل مزاری و محوطه مجاور 6008 1381 پیش از تاریخ بروجن - -
102 تپه علی شاملو 6009 1381 اسلامی بروجن - -
103 تپه محمدی 6010 1381 تاریخی بروجن - -
104 تپه بیژگرد 2 6011 1381 پیش از تاریخ بروجن - -
105 گورستان گندمان 6012 1381 صفویه بروجن گندمان -
106 گورستان مورچگان 6013 1381 صفویه بروجن - -
107 گورستان نقنه 6014 1381 صفویه-افشاریه-قاجاریه بروجن نقنه -
108 گورستان فرادنبه 6015 1381 صفویه بروجن فرادنبه -
109 گورستان ارمند کنرک علیا 6016 1381 قاجاریه بروجن - -
110 گورستان کرد شامی 6017 1381 صفویه بروجن - -
111 حمام بلداجی 7661 1385 قاجاریه بروجن بلداجی -
112 بردگوری تنگ قراب4 و 5 8187 1381 تاریخی اردل - -
113 بردگوری تنگ قراب 3 8188 1381 تاریخی اردل - -
114 بردگوری سر مور 8189 1381 تاریخی اردل - -
115 بردگوری های تنگ لشتر 8190 1381 تاریخی اردل - -
116 گورستان لشتر 8191 1381 صفویه تا قاجار اردل - -
117 بردگوری های تنگ قراب 6 و 7 8192 1381 تاریخی اردل - -
118 بردگورهای تنگ قراب 1 و 2 8193 1381 تاریخی اردل - -
119 بردگوری های گردنه سیلا سیلا 8194 1381 تاریخی اردل - -
120 مجموعه بردگوری های لا خشک 8195 1381 تاریخی اردل - -
121 بردگوری لشتر1 8196 1381 تاریخی اردل - -
122 تپه چگا دیناران 8197 1381 هزاره اول قبل میلاد اردل - -
123 بردگوری های چال گوری 1تا 3 8198 1381 تاریخی کوهرنگ - -
124 قلعه بارده 12404 1384 قاجاریه بن بارده قلعه داراب خان بارده
125 پل حاج الله یار 19519 1386 قاجاریه بن بن مرکز شهر
126 پل حاج مهدی 19509 1386 قاجاریه بن بن مرکز شهر
127 تپه باستانی جمالو 32144 1397 پیش از تاریخ بن جمالو حاشیه سد زاینده رود
128 پل بارده 19489 1386 قاجاریه بن بارده بر روی رودخانه بارده
129 امامزاده سید محمد 22961 1387 قاجاریه بن بارده حاشیه روستای بارده
130 امامزاده سیدبها الدین محمد 23824 1387 قاجاریه بن شیخ شبان اکیلومتری روستای شیخ شبان ،در دامنه کوه بها الدین

 

منبع: بیا تور


رفتینگ چیست؟ آشنایی با این ورزش مفرح در استان چهارمحال و بختیاری

 

ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

با ما در اینستاگرام همراه باشید 

آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

0 اظهار نظر
شما هم وارد بحث شید
مطالب بیشتر