معرفی دشت های استان چهارمحال و بختیاری

31 شهریور 1399
901

استان چهارمحال و بختیاری در بخش مرکزی رشته کوه های زاگرس بین پیشکوه های داخلی و استان اصفهان قرار گرفته و از شمال و شرق با استان اصفهان، از شمال غرب با استان لرستان، در غرب با استان خوزستان و در جنوب با استان کهگیلویه و بویر احمد همجوار است.
وجود کوه های مرتفع و برفگیر همچون: زردكوه ، سبزكوه ، هفت چشمه، کوه کلار، هزار دره، سفیدکوه، جهانبین و کوه ریگ از عوامل مهم در تعدیل آب و هوا و همچنین به وجود آمدن چشم اندازهای زیبای طبیعی و جاذبه های مهم گردشگری در این استان شده است.

استان چهارمحال و بختیاری كه تقریبا 76 درصد آن را كوه ها و تپه ها و 24 درصد دیگر را دشت های آبرفتی و فلات ها تشكیل می دهند تحت تأثیر بادها و توده های هوای غربی ایران قرار دارد

بیشتر بخوانید: مناطق حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری

همان طور که گفته شد استان چهارمحال و بختیاری ناحیهای است کوهستانی با سلسله جبال زاگرس که از شمال غربی به طرف جنوب شرقی امتداد دارد که هر چه از غرب به طرف شرق نزدیکتر می شویم از میزان ارتفاعات و تراکم کوهها کاسته شده و به دره های باز و دشتهای نسبتاً وسیع میرسیم.

مهم ترین دشت های استان چهارمحال و بختیاری عبارتند از: 

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت کیار

دشت کیار در جنوب فرخ شهر و بین طول های جغرافیائی 50 درجه و 51 دقیقه تا 51 درجه و 7 دقیقه و عرض های جغرافیائی 32 درجه تا  32 درجه و 13 دقیقه  قرار دارد. این دشت از جنوب به ارتفاعات ارجنه، مناری، پره داس و کوه سمیری، از شمال به کوه-های نقشستان، شهیدان پیر غریب و دره ارجین، از شرق به کوه برآفتاب و از غرب به کوه زنگیان محدود است.

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت شلمزار

دشت شلمزار بین طولهای جغرافیائی 50 درجه و 39 دقیقه تا 51 درجه و 5 دقیقه  و عرض جغرافیائی   21 درجه و 56 دقیقه تا 32 درجه و 10 دقیقه قرار گرفته است. ارتفاعات مهم این دشت عبارتند از کوههای پره داس سیمری، جهان بین و کوه سنج در شمال و حمزه علی، جزغان، کرکره و هزار گزلی در جنوب و بلندترین قله در این دشت کوه پرهداس با 3245 متر ارتفاع دارد. 


دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت فلارد

دشت فلارد در ناحیه جنوبی منطقه چهارمحال و بختیای و بین طولهای جغرافیائی 51درجه و 8 دقیقه تا 51 درجه و 23 دقیقه و عرض های 31 درجه و 10 دقیقه تا 31 درجه و 27 دقیق  قرار دارد. این دشت از ناحیه شمال و شمال غرب به کوههای دالان و کوه سرخ و در جنوب به کوه دینار و از غرب به کوه امامزاده درویشان و کوه رگ و از شرق به کوههای کمانه و تنگ شیر و سولک محدود است. 

برای آشنایی بیشتر با پوشش گیاهی در استان چهارمحال و بختیاری، کلیک کنید.

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت لردگان،چله خان

این دشت بین طولهای جغرافیائی 50 درجه و 39 دقیقه و عرض جغرافیائی 31 درجه و 18 دقیقه تا 31 درجه و 38 دقیقه قرار دارد. این دشت از شمال به کوههای آثار عجم و از جنوب به کوه ریگ محدود میشود. 

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت سامان

این دشت در شهرستان شهرکرد واقع شده و از غرب به ارتفاعات کوه شیراز و کوه کرمانشاه و از شرق به کوه گرده چم محدود میشود. 

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت بن 

این دشت در شهرستان شهرکرد واقع شد و از غرب به ارتفاعات کوه سوراخ، کوه ذغالی و از جنوب شرق به کوه شیراز و کوه سنگ قلوه سنگ محدود میشود. 

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت گندمان ، بلداجی 

دشت گندمان بلداجی بین طولهای جغرافیائی  50 درجه و 35 دقیقه تا 51 درجه و 45 دقیقه و عرض جغرافیایی 31 درجه و 25 دقیقه تا  32 درجه قرار گرفته است که ارتفاعات کلار با 3830 متر در جنوب غربی این دشت واقع شده است. این دشت از سمت شمال شرق به کوه گندمان و از سمت جنوب به سبزکوه محدود میشود. 

دشت های استان چهارمحال و بختیاری- بروجن،فرادنبه،سفید دشت

دشت بروجن- فرادنبه- سفید دشت بین طولهای جغرافیایی  51 درجه و 5 دقیقه تا 51 درجه و 25 دقیقه و عرض جغرافیایی 31 درجه و 50 دقیقه تا 32 درجه و 16 دقیقه  قرار دارد. این منطقه از شمال و شمال شرقی به ارتفاعات بیدگان، از شمال غربی به جاده بروجن شهرکرد و ارتفاعات پیرکوه، از شرق به ارتفاعات حوض ماهی، از غرب به ارتفاعات بستان شیر، گریک، دره بید و آبادی ده نو از جنوب و جنوب شرقی به ارتفاعات سیاه مرز، برآفتاب، آیک، عبدالنبی و اشکفتک محدود میشود.

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت شهرکرد

دشت شهرکرد بین طولهای جغرافیائی  50 درجه و 45 دقیقه درجه شرقی و عرض های جغرافیایی 32 درجه و 8 دقیقه تا 32 درجه و 30 دقیقه قرار گرفته است. ارتفاعات کوه جهان بین با ارتفاع 3332 متر در جنوب این دشت واقع شده است. 

همه چیز در مورد شهرستان زیبای شهرکرد، برای مطالب بیشتر کلیک کنید

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت جونقان،فارسان

دشت جونقان- فارسان بین طولهای جغرافیائی 50 درجه و 30 دقیقه و 50 درجه و 45 دقیقه و  عرضهای جغرافیایی 32 درجه و 5 دقیقه تا 32 درجه و 18 دقیقه  واقع است. این دشت بین ارتفاعات کوه جهان بین و کوه بیدگان از شمال و کوه درکلکی، خرسان و کوه غار از جنوب محصور شده است. 

دشت های استان چهارمحال و بختیاری -دشت خان میرزا

دشت خان میرزا بین طولهای جغرافیائی 50 درجه و 58 دقیقه تا 51 درجه و 12 دقیقه و عرض جغرافیایی 31 درجه و 19 دقیقه تا 31 درجه و 33 دقیقه واقع است. این دشت از شمال به کوه های پازن پیر و دودلو از غرب به کوه میشان، از جنوب به کوه-های دولاب و کوه سرخ و از شرق به کوه¬های کره و سیرک محدود است. بدیهی است روند تغییرات شیب متاثر از ساختار توپوگرافیکی استان بوده، بطوریکه هر چه از غرب به شرق استان حرکت نماییم شیبها کمتر میگردد.

 

 جدول دشت های استان چهارمحال و بختیاری

ردیف

نام

موقعیت (شهرستان)

وسعت (هکتار)

1

شهرکرد

شهرکرد

37320

2

کیار

شهرکرد

11809

3

شلمزار

*

6770

4

بن

*

9761

5

هفشجان

*

8205

6

سامان

*

3820

7

مصطفی آباد

*

1070

8

سفیددشت- بروجن

بروجن

50506

9

گندمان- بلداجی- چغاخور

*

45307

10

امام قیس

*

15000

11

زوردگان

*

1215

12

علی آباد- سیدعلی

*

2448

13

آلونی (خان میرزا)

لردگان

2088

14

فلارد

*

3860

15

چله خان

*

1335

16

جونقان- فارسان

فارسان

15859

در ادامه بخوانید: کوهها و ارتفاعات استان چهارمحال و بختیاری

منبع: بیا تور

 

ما را درشبکه های اجتماعی زیر دنبال کنید:

آژانس مسافرتی" سیرسپهرسبا"

روزهای زیبا و پرطراوتی برایتان آرزومند است.

0 اظهار نظر
شما هم وارد بحث شید
مطالب بیشتر